top of page
САЕМ НА КНИГА / BOOK FAIR 2021

Саемот на книга 2021 се одржа во периодот 8-14 септември на отворен простор во комплексот А1 Арена, СЦ Борис Трајковски во организација на Глобал Медиа Гроуп под Покровителство на Министерството за култура. Ова e второ издание на саемот одржан на отворен простор во насока на поголема безбедност за здравјето и на изложувачите и на посетителите. Саемот на книга 2021 беше организиран во соработка со Македонската асоцијација на издавачи (МАИ), Здружението на издавачите и книжарите на Македонија (ЗИКМ), Здружението на албански издавачи на Македонија и Сојузот на албански издавачи на Македонија. Издавачките куќи присутни на Саемот на книга 2021 изразија задоволство од концепциската поставеност, континуитетот на саемот и безбедните услови за негово непречено одржување и во услови на пандемија. Интересот за читање на сите видови литература е во постојан подем во последните неколку години што го покажува и бројката на посетители која и во овие пандемиски услови достигна 15.000. На саемот се претставија над 60 изложувачи, се организираа 33 промоции на нови изданија и автори --- The BOOK FAIR 2021 was held in the period from the 8TH to 14th of September 2021 in the outdoor area of the complex of A1 Arena - SC Boris Trajkovski. The fair was organized by Global Media Group under the patronages of the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia. This is the second edition of the fair held in an open area following the direction of greater safety for the health of both exhibitors and visitors. The BOOK FAIR 2021 was organized in cooperation with the Macedonian Association of Publishers, the Association of Publishers and Booksellers of Macedonia, the Association of Albanian Publishers of Macedonia and the Union of Albanian Publishers of Macedonia. The publishing houses present at BOOK FAIR 2021 expressed their satisfaction with the conceptual layout, the continuity of the fair and the safe conditions in pandemic period. The interest in reading all kinds of literature has been on the rise in the last few years, which is also shown by the number of visitors, which even in these pandemic conditions reached 15,000. More than 60 exhibitors presented themselves at the fair, 33 promotions of new editions and authors were organized at the fair.

САЕМ НА КНИГА / BOOK FAIR 2020

Саемот на книга 2020 се одржa во периодот од 8. до 14. септември на отворено во комплексот на А1 Арена СЦ Борис Трајковски, под монтажни објекти. Саемот го организираше Глобал Медиа Гроуп – Скопје, под покровителство на Министерството за култура на Република Северна Македонија. Со оглед на пандемијата на Covid-19 вирусот, беа преземени се сите безбедносни мерки за заштита на јавното здравје, поради кои Саемот на книга за прв пат се одржа на отворен простор. Саемот на книга 2020 го посетија над 20.000 посетители кои максимално ги почитуваа сите протоколи за спречување на ширење на корона вирусот. На саемот се претставија 40-тина македонски издавачки куќи, а во рамките на сите саемски денови беа организирани 32 промоции на нови изданија од страна на македонските издавачи --- The BOOK FAIR 2020 was held in the period from 8th to 14th of September 2020 in the outdoor area of the complex of A1 Arena - SC Boris Trajkovski, under montage facilities. The fair was organized by Global Media Group - Skopje, and the Patron of the fair was Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia. Considering the pandemic of the Covid-19 virus, all security measures were taken to protect public health, which is why the Book Fair was held in an open area for the first time. The 2020 BOOK FAIR was visited by over 20,000 visitors who respected all the protocols to prevent the spread of the corona virus. About 40 Macedonian publishing houses presented themselves at the fair and 32 promotions of new editions were organized by Macedonian publishers during all the days of the fair.

bottom of page